Naar hoofdinhoud

Om gebruik te maken van de Wet langdurige zorg (Wlz)  heeft u een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit wordt ook wel Wlz-indicatie of CIZ-indicatie genoemd. In dat indicatiebesluit staat op welke zorg u recht heeft: het zorgprofiel. Het kan zijn dat de zorg die bij uw zorgprofiel hoort voor u niet voldoende is. Dan kan u mogelijk extra zorg krijgen.

Verschillende mogelijkheden voor extra zorg

Voor de vergoeding van extra zorg bij een CIZ-indicatie, zijn er verschillende mogelijkheden:

Of u recht heeft op extra zorg, hangt af van uw situatie. Klik op de bovenstaande hyperlinks voor meer informatie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van uw zorgkantoor over uw aanvraag voor extra zorg? Dan kunt u dat aan uw zorgkantoor laten weten. Bij het besluit van het zorgkantoor staat hoe u dat kunt doen.

Informatiefolder

Download hier de informatiefolder 'Extra zorg in de langdurige zorg' met daarin uitleg over de verschillende mogelijkheden voor extra zorg.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact